SYKDOM OG SYMPTOM

 Psykologer & coacher har tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. Å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk, knytter dem både til individets horoskop og familiesystemet. Folkesykdommer er kollektive skygger som vi kan låse opp betydningen av, - både i forhold til kronisk og akutt sykdom.


PARFORHOLDETS GRAMMATIKK

potensialpsykologi_parforhold.jpg

Lov(e)messigheter: Parforholdets grammatikk

- Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partner-skap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp for å lykkes med denne krevende oppgaven. 

En liten realitetssjekk: I en parrelasjon trenger man ikke bare å forholde seg til hele sitt eget problem/potensial-spektrum (noe som er utfordrende nok), men man møter i tillegg problem/potensial-spenningsfeltet til sin utvalgte. For ikke å snakke om det psykospirituelle faktum at partnerne speiler hverandres potensialer og skygger.Er det rart at vi opplever partnerskapning som en forvirrende prosess? Hva er mitt, hva er ditt? Når er det en projeksjon, når er det virkelighet? Hvor går grensesnittet ? Hvordan vikler man den enes psykologiske bagasje fra den andres?

POTENSIAL PSYKOLOGI

Problem & Potensiale: O.P.P. basere sitt terapeutisk arbeid på premissen at hver mennesket er født med et set av enestående potensialer. Lykke, glede, kjærlighet, balanse -alt det vi mennesker alltid leter & lengter etter- la seg på sikt kun O.P.P. nå ved å utvikle flest mulig av sine medfødte potensialer/begavelser. Omvendt formulert: hver depresjon, nedstemthet, sykdom-alle såkalte «problemer» vi møter i Livets speil- er i grunnen ingenting annet enn enn ikke-enda-realiserte potensialer. Så lenge et potensiale ligger bortgjemt i kjelleren av individets ubevisste, oppfører den seg som et barn som ikke blir sett: den er nødt til å ut-agere for å få oppmerksomhet -og blir etterhvert til det som vi oppfatter som «et problem».

Enhver problem er et ikke-realisert potensial i uhyggelig utkledning

Med andre ord: et problem er slettes ikke det som det tilsynelatende virker til å være- noe negativ som man skal bli kvitt fortest mulig, men faktisk det eksakt motsatte: noe positivt, essensiell, noe man så absolutt trenger å ha med seg. Så snart som potensialet-frøet a) blir erkjent og b) bevisst utviklet, snur nemlig problemets tilsynelatende negative natur seg 180 grader og blir en talent, en gave, en kilde av kraft og glede.

Jo mer potensialet utvikles-realiseres, desto mer trekker problemet seg tilbake

Det finnes ingen problem som ikke bærer et potensial-frø i sitt senter. Det gjelder for absolutt alle problemer, uansett om de ytrer seg på det psykiske, fysiske, partnerskapelige, økonomiske, mentale eller spirituelle plan. Å hjelpe den terapi-O.P.P.søkende å dyrke sine egne, enestående potensial-frø (det finnes totalt 12 hovedpotensialer i hvert individ) er terapi prosessens overordnete O.P.P.gave.

potensialpsykologi.jpg