SYKDOM OG SYMPTOM

 Psykologer & coacher har tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. Å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk, knytter dem både til individets horoskop og familiesystemet. Folkesykdommer er kollektive skygger som vi kan låse opp betydningen av, - både i forhold til kronisk og akutt sykdom.