STERN

We are all made of stars. NASA har bekreftet det. Men hvordan kan vi leve opp til våre stjerne-potensialer ? Horoskopet er kanskje det fremste redskap for å besvare det.

P.otensial A.strologi jobber ut i fra samme premissene som P.otensial P.sykologi, nemlig at alle såkalte problemer i grunnen er potensialer -som ikke enda er realiserte. Realisert betyr i denne sammenheng: a) ikke enda bevisstgjort og b) ikke enda virkeliggjort. P.otensial A.strologi anses som en slags Høyde-Psykologi som skal hjelpe få øye på individets potensial-rikdom. Horoskopet som redskap representere dermed et slags åpen hemmelighet, et speil (ikke en årsak !) som reflektere alle-mulige potensialer som ligger i et individet, en relasjon, en situasjon. I A.P.P. og O.P.P. sammenheng brukes horoskopet som unik psykologisk navigasjonssystem, en nøkkel som kan låse opp hvilket som helst problemstilling og fører til varige løsinger. Astrologi hører hjemme i enhver psykologisk redskapskasse og kan - forstått & brukt på konstruktiv vis- avkorte terapi prosesser (gjør «kort prosess» !). 

1606c96aaeacd5c8805e4420fe34209a.jpg