PARFORHOLDETS GRAMMATIKK

potensialpsykologi_parforhold.jpg

Lov(e)messigheter: Parforholdets grammatikk

- Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partner-skap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp for å lykkes med denne krevende oppgaven. 

En liten realitetssjekk: I en parrelasjon trenger man ikke bare å forholde seg til hele sitt eget problem/potensial-spektrum (noe som er utfordrende nok), men man møter i tillegg problem/potensial-spenningsfeltet til sin utvalgte. For ikke å snakke om det psykospirituelle faktum at partnerne speiler hverandres potensialer og skygger.Er det rart at vi opplever partnerskapning som en forvirrende prosess? Hva er mitt, hva er ditt? Når er det en projeksjon, når er det virkelighet? Hvor går grensesnittet ? Hvordan vikler man den enes psykologiske bagasje fra den andres?