STERN

We are all made of stars. NASA har bekreftet det. Men hvordan kan vi leve opp til våre stjerne-potensialer ? Horoskopet er kanskje det fremste redskap for å besvare det.

P.otensial A.strologi jobber ut i fra samme premissene som P.otensial P.sykologi, nemlig at alle såkalte problemer i grunnen er potensialer -som ikke enda er realiserte. Realisert betyr i denne sammenheng: a) ikke enda bevisstgjort og b) ikke enda virkeliggjort. P.otensial A.strologi anses som en slags Høyde-Psykologi som skal hjelpe få øye på individets potensial-rikdom. Horoskopet som redskap representere dermed et slags åpen hemmelighet, et speil (ikke en årsak !) som reflektere alle-mulige potensialer som ligger i et individet, en relasjon, en situasjon. I A.P.P. og O.P.P. sammenheng brukes horoskopet som unik psykologisk navigasjonssystem, en nøkkel som kan låse opp hvilket som helst problemstilling og fører til varige løsinger. Astrologi hører hjemme i enhver psykologisk redskapskasse og kan - forstått & brukt på konstruktiv vis- avkorte terapi prosesser (gjør «kort prosess» !). 

1606c96aaeacd5c8805e4420fe34209a.jpg

SYKDOM OG SYMPTOM

 Psykologer & coacher har tilbøyelighet til å delegere kroppen og fysisk sykdom til leger, som om det ikke fantes en sammenheng mellom kropp og sjel. Det motsatte er tilfelle; all sykdom har sin opprinnelse i en uforløst psykologisk tematikk. Å lese kroppens symptomer som symbolske veivisere til en veksttematikk, knytter dem både til individets horoskop og familiesystemet. Folkesykdommer er kollektive skygger som vi kan låse opp betydningen av, - både i forhold til kronisk og akutt sykdom.


Potensial Partnerskap

Partnerskap er kanskje vår mest krevende - og potensielt mest lønnsomme - oppgave. Mennesker er såpass tiltrukket og skremt av parforhold, fordi man på ett eller annet plan vet hvor mye potensial som ligger i det. Alle potensialer har to sider. Den lyse siden er frøet som bærer i seg alt som er mulig av lykke og utvikling. Samtidig skjønner man (selv om man prøver hardt å ignorere det) at potensialets mørke skyggesøsken også finnes, og det kan eskalere/eksplodere når som helst (heldigvis er det ikke virkelig snakk om «når som helst», men det utløses i samsvar med en overordnet logikk og lov(e)messighet).

1434107500090.jpg

  NORGES MEST INSPIRERENDE COACHING - OG TERAPIUTDANNELSE

  NYTT KULL STARTER HØST 2017

  Akademiet har to hovedformål:

  1. Individuasjon: Din utvikling til ditt best-mulige-deg, som menneske og individ.

  2. Utdannelse: Din utvikling til den best-mulige-coach/ terapeut /(vei)leder.

  * Vi tilbyr et bredt og Lush utdannelsestilbud som forener de mest effektive redskapene innenfor personlig vekst, psykologisk helse & spirituell utvikling.

  * Studiet passerprivat for deg som vil utvikle deg selv og dine potensialer og trenger input med en grundig, trygg og jordnær metode. 

   ELLER

  * for deg som allerede er COACH og TERAPEUT men trenger påfyll og flere virksomme verktøy. Her skaffer du deg solid praktisk trening og teori for å hjelpe andre til å få det bedre med seg selv og sin omverden. 

  Utdannelsen A.P.P lar seg godt kombinere med annen jobb i studietiden,

  Akademiet oppfordrer til å inkludere det du allerede kan og har en grunntanke om helhetlig behandling der alle er unike individer, som grunnleggende prinsipp innen Potensial Psykologi.  

  * win-win: personlig & profesjonell vekst går hånd i hånd

  * instruktørene er blant de beste innen sitt fagområde;  Olaf Rademacher (leder og hovedinstruktør)  er psykolog og astrolog, med over 20 års erfaring fra behandling og undervisning, og har satt sammen et unikt program i A.P.P.

  * All undervisning er modulbasert med 5 moduler per år pluss frivillige dagssamlinger som inngår i den 3 års treningen

  * Du inkluderes i et entusiastisk fellesskap blant medstudenter fra alle kull, gjennom ditt kull sine samlinger og noen felles-H.A.P.P.enings gjennom året.

  * Inspirerende setting: Vi holder til i en stille vakker skogscampus 40 km vest for Oslo, i en prestegård fra 1800-tallet, omgitt av trær, fugler, boblende fontener og kjøkkenhage som leverer mat til alle kursdager, og husets høner som møter deg når du kommer. Her hersker ro og jordnær tilnærming til folk og dyr og masse Space til prosesser og undervisningstema som utforskes i undervisningen husets Gildehall.

  * næringsrik & yummy  varm mat hver dag

  All mat lages der, av økologiske naturlige sesongbetonte ingredienser. Du møtes av duften av hjemmebakt brød, og det serveres både lunsj og mellommåltid, som gir studentene verdifull næring flere ganger gjennom dagen.

  Velkommen til den skolen du har alltid ønsket deg.

  Les mer om studiet her.

  Du er hjertelig velkommen til å melde deg på en av våre åpne skoledager der du kan komme å se hvordan vi jobber og samhandler. Gjør avtale om et slikt møte og et intervju HER.  

  Se hva noen nåværende og tidligere studenter sier om kurset: 

  PARFORHOLDETS GRAMMATIKK

  potensialpsykologi_parforhold.jpg

  Lov(e)messigheter: Parforholdets grammatikk

  - Om kjærlighet blir til en oppover- eller nedoverspiral, er ikke et spørsmål om hell. Som navnet indikerer, er partner-skap noe man bevisst må skape. Heldigvis finnes det lov(e)messigheter som orienteringshjelp for å lykkes med denne krevende oppgaven. 

  En liten realitetssjekk: I en parrelasjon trenger man ikke bare å forholde seg til hele sitt eget problem/potensial-spektrum (noe som er utfordrende nok), men man møter i tillegg problem/potensial-spenningsfeltet til sin utvalgte. For ikke å snakke om det psykospirituelle faktum at partnerne speiler hverandres potensialer og skygger.Er det rart at vi opplever partnerskapning som en forvirrende prosess? Hva er mitt, hva er ditt? Når er det en projeksjon, når er det virkelighet? Hvor går grensesnittet ? Hvordan vikler man den enes psykologiske bagasje fra den andres?

  POTENSIAL PSYKOLOGI

  Problem & Potensiale: O.P.P. basere sitt terapeutisk arbeid på premissen at hver mennesket er født med et set av enestående potensialer. Lykke, glede, kjærlighet, balanse -alt det vi mennesker alltid leter & lengter etter- la seg på sikt kun O.P.P. nå ved å utvikle flest mulig av sine medfødte potensialer/begavelser. Omvendt formulert: hver depresjon, nedstemthet, sykdom-alle såkalte «problemer» vi møter i Livets speil- er i grunnen ingenting annet enn enn ikke-enda-realiserte potensialer. Så lenge et potensiale ligger bortgjemt i kjelleren av individets ubevisste, oppfører den seg som et barn som ikke blir sett: den er nødt til å ut-agere for å få oppmerksomhet -og blir etterhvert til det som vi oppfatter som «et problem».

  Enhver problem er et ikke-realisert potensial i uhyggelig utkledning

  Med andre ord: et problem er slettes ikke det som det tilsynelatende virker til å være- noe negativ som man skal bli kvitt fortest mulig, men faktisk det eksakt motsatte: noe positivt, essensiell, noe man så absolutt trenger å ha med seg. Så snart som potensialet-frøet a) blir erkjent og b) bevisst utviklet, snur nemlig problemets tilsynelatende negative natur seg 180 grader og blir en talent, en gave, en kilde av kraft og glede.

  Jo mer potensialet utvikles-realiseres, desto mer trekker problemet seg tilbake

  Det finnes ingen problem som ikke bærer et potensial-frø i sitt senter. Det gjelder for absolutt alle problemer, uansett om de ytrer seg på det psykiske, fysiske, partnerskapelige, økonomiske, mentale eller spirituelle plan. Å hjelpe den terapi-O.P.P.søkende å dyrke sine egne, enestående potensial-frø (det finnes totalt 12 hovedpotensialer i hvert individ) er terapi prosessens overordnete O.P.P.gave.

  potensialpsykologi.jpg

  RYTMER SOM RIMER

  LANGSTEKING PÅ LAV ARBEIDSFLAMME

  I mine refleksjoner om menneskelige rytmer, individuelle og kollektive, kom jeg til å tenke på diskusjonene om pensjon og den forandrete demografien. Vi vet alle at mennesker i land som Norge stadig lever lenger. Samtidig som det finnes mer og mer, godt voksne, skrumper den «unge» andelen av befolkningen. Samfunns analytiker har regnet ikke så overraskende ut at mindre og mindre unge mennesker må i fremtiden finansiere/jobber for mer og mer eldre mennesker med pensjonist-status. Arbeidskraften og produktivitet forskyves på en måte som betraktes som uheldig. 

  Min løsningsforslag er det følgende: hvordan hadde det vært hvis mennesker hadde jobbet mindre, men lengre ? Hadde det ikke vært mye kulere – og sikkert sunnere- hvis folk generelt hadde for eksempel jobbet 20-25 timer i uken, men til de er 75-80 ? Hadde det ikke vært mye mer gøyalt, også ? Da hadde man hatt tid til å gjøre alt mulig annet som interessere en. Selvutvikling for eksempel, hadde man plutselig tid til. Man kunne ernære seg ordentlig. Ha virkelig tid for sine barn. Gå mer i naturen. Dyrke partnerskap. Reise. Istedet for å jobbe steinhardt til man er 65. For å SÅ kunne nyte det såkalte gode liv. Shit, da er det ofte for sent for å virkelig ha det godt. Man har ofte blitt for innkjørt for å virkelig kunne vokse som menneske. Kroppen er allerede for utbrent. Toget med barna er også kjørt. Ekteskapet har for lengst gått i vasken. Og hvorfor ? Fordi man har investert 90 % av sin energi i arbeidet. Da er det ikke så mye igjen for «resten». Vi SIER kanskje at familie, kjærlighet etc er viktig, men den får ikke proporsjonalt mye tid !

  Da er jo mye smartere å ta intensiteten litt ut og brenne arbeids flammen på et lavere og lengre nivå. Langsteke det hele så å si. Akkurat som lammestek, blir det mye bedre. Bedre for individet, relasjoner, familien, samfunnet.