Back to All Events

104 Livets Lover: Problem & Potensiale


  • All-in-skog, Heggedal (map)

Uten at man kjenner livets overordnede lovmessigheter, er det verken mulig å jobbe effektivt med seg selv eller virkelig fungere som terapeut. Kurset belyser prinsippene som styrer menneskets liv og hvordan man kan bruke denne grunnleggende grammatikken med gevinst for sin egen og den terapeutiske prosess.