Back to All Events

303: Barne- og ungdomspsykologi


Barn og ungdommer er magiske vesener. Problemet er bare at vi som voksne stort sett ikke forstår dem. Vi har vanskelig for å se barna slik de virkelig er - og holder på å bli. Vi misforstår deres vekstprosesser og tolker dem gjennom våre egne verdier, trossystemer og uforløste barndoms- og ungdoms-sår. Dette speiler seg så vel i de familiære relasjonene som i måten samfunnet prøver å "takle" dem på. Flere og flere barn og ungdommer får medisiner og lider under (p)sykdommer som trenger nye, innovative terapeutiske innfallsvinkler. Heldigvis finnes det allerede mange effektive løsningsmuligheter, som stort sett ligger der ubrukte som "åpne hemmeligheter". I dette seminar  for avanserte (år III) studenter vinkler vi mange av de redskapene som har blitt lært de siste 2  1/2 år, i retning av barn og ungdommer, og ser hvordan de spesifikt kan finne sine applikasjoner i dette utrolig spennende og underutviklete felt.

Earlier Event: December 4
Dagens ErnæringsLiv II
Later Event: March 26
Mat som Medisin