Back to All Events

A.P.P.start, år 3/kull II, Modul 301: Jobb – Økonomi - Kall: Den magiske jord-trekanten


Jeg tipper at de fleste mennesker (mis)bruker ca. 85 prosent av dagen sin til å fekte med jordlig-materielle vindmøller. Og selv om vi investerer såpass mye energi på dette, virker det som læringskurven er relativt flat: Mennesker fortsetter å slite med (sin) økonomi, finner lite tilfredsstillelse i yrket sitt og lurer på "hva jeg skal bli når jeg blir stor" (som mange formulerer det i terapien). At man i tillegg mangler en balansert hverdagsrytme ("tidsklemme"), for ikke å snakke om bevissthet om sin overordnete oppgave og sitt kall her på jorden, gjør ikke det Livet akkurat lettere. Sett fra et potensialastrologisk ståsted, indikerer et slikt sett av utfordringer at enerChi´en i individets jord-trekant enda ikke er i flyt, og at den potensielle jord-magien ikke kan utfolde sin kraft & skjønnhet.

Derfor virker det (astro-)logisk at vi starter Akademiets tredje studieår med en realiseringsmodul, hvor vi adresserer de tre store jord-temaer Manifestering - Realisering - Kall både hver for seg og i relasjon til hverandre. Dermed skapes en solid grobunn for det siste studieåret og det som er ment å manifestere seg deretter.