Back to All Events

Persona psykologi 105 : Individets 12 delpersonligheter


Hvert mennesket blir født med 12 delpersonligheter/personas. For at et individ skal kunne bli helhetlig lykkelig, trenger alle tolv personas å bli utviklet parallelt. Modulen introduserer innfallsvinkler og teknikker som driver frem evolusjonen av hver enkelt av dem.