Back to All Events

Terapeutiske redskap 202: Transe, visjonsmuskler, indre reiser


Modul 3, år II: Den terapeutiske redskapskasse utvides. Studenten lærer bl.a. å ta pasienten på en indre reise, indusere lett transe, lage grundige anamneser og trene den «indre visjonsmuskel».I tillegg formidles essensen av terapeutisk etikk.