Back to All Events

C O N T I N U U M : Åpent Konstellasjon, Oslo

Et månedlig forum på Oslos best VEKST-kant som åpner feltet for selv-utviklende arbeid med aktuelle eller vedvarende problemer-som-ikke-enda-er-erkjent-som-potensialer i kontekst av en gruppe av mennesker på samme bølgelengde. Redskap som tas i bruk er konstellasjoner, astrologi pluss alt annet som virker formålstjenlig.Dette er et Åpent Tilbud for alle interesserte. Organix: 450 kr p.p. per sesjon, A.P.P. studenter kr. 350, cash & carry !Uranienborg Terrasse 24, inngang Professor Dahls gate, (ca 100 m opp fra frisøren LaBionda). Ring ved Hagelund, 3.etasje.Påmelding: Olafsolarson@gmail.com; mob. 97186344