Back to All Events

Potensial Astrologi 101: Horoskopet som navigasjonssystem


1. modul for ÅR I: Horoskopet som vesentlig psykologisk redskap introduseres. Grunnbegrepene avklares, og horoskopets store linjer krystalliseres ut. Studentene lærer å bruke horoskopet som navigasjonssystem gjennom (sitt eget og) pasientens indre og ytre landskap, og får en forsmak på hvordan man leser individets dypeste og høyeste fysiske, psykiske, relasjonelle og spirituelle potensialer.